Ваш преміальний партнер у галузі вимірювань
shopping cart 0
Кошик ще порожній
phone call
Зв’язатися
Сервісна служба
Замовити зворотній зв’язок
Купуйте безпечно надійні вимірювальні прилади!
Безпечність, конфеденційність та зручність - гарантовано!

Публічна оферта

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті www.digimaster.com.ua. Цей договір публічний, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). Шляхом укладання цього Договору покупець у повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки “Оформити замовлення” на сторінці оформлення замовлення та отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.

1. Терміни та визначення

 • 1.1.Товар або Послуга – об’єкт угоди сторін, обраний покупцем на сайті Інтернет-магазину та поміщений у кошик, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.

 • 1.2.Інтернет-магазин – сайт Продавця за адресою www.digimaster.com.ua. створений для укладання договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.

 • 1.3.Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення про купівлю товару, представлене на сайті Інтернет-магазину для цілей, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа або фізична особа-підприємець.

 • 1.4. Продавець – Фізична особа-підприємець Гетьманцев Олег Олександрович

 • РНОКПП 2554516138, номер та дата запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця – 2 070 000 0000 009590 від 07.07.2009 року.

 • р/р UA 64 305299 0000026007006210209 АТ КБ “ПриватБанк”
 • МФО 305299 КОД, код ЄДРПОУ – 2554516138 |
  Місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Шпитальна, 18 А, група.

2. Предмет договору та порядок його укладання

 • 2.1.Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується сплатити та прийняти Товар на умовах цього Договору.

 • 2.2. Датою укладання Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного та беззастережного прийняття Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розміщеної на сайті Інтернет-магазину, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. У разі потреби, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі.

3. Порядок оформлення замовлення

 • 3.1. Покупець самостійно оформляє замовлення в Інтернет-магазині через форму «кошика», або зробивши замовлення електронною поштою або телефоном, вказаним у розділі контактів Інтернет-магазину.

 • 3.2. Продавець має право відмовитися від передачі замовлення Покупцю у разі, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру на їхню дійсність.

 • Ми зберігаємо текст договору та надсилаємо вам дані замовлення та наші умови у текстовій формі. Ви можете побачити текст контракту в нашому обліковому записі для клієнтів.

4. Ціна товару

 • 4.1 Ціни на товари та послуги визначаються продавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-магазину. Всі ціни на Товари та послуги вказані на сайті у гривнях з урахуванням ПДВ .

 • 4.2 Ціни на товари та послуги можуть змінюватись продавцем в односторонньому порядку залежно від кон’юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої сплачена Покупцем у повному обсязі, не може змінюватись Продавцем в односторонньому порядку.

 • 4.3. Вартість доставки Товару та інших супутніх послуг вказана на сайті Інтернет-магазину.

5. Права та обов’язки сторін

 • 5.1. Продавець зобов’язаний:

 • 5.1.1. Передати Покупцеві товар відповідно до умов цього Договору та замовлення Покупця.

 • 5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця та не надавати доступу до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством, або за бажанням самого Покупця.

 • 5.2. Продавець має право:

 • 5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також Тарифи (ціни) на Товари та послуги в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Усі зміни набирають чинності з моменту публікації.

 • 5.3 Покупець зобов’язується:

 • 5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитись із змістом Договору, умовами Договору та тарифами (цінами), які пропонує Продавець на сайті Інтернет-магазину. 5.3.2 На виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцю замовленого Товару.

6. Умови повернення товару

 • 6.1. Покупець має право на повернення Продавцю непродовольчого товару належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути використаний за призначенням. Покупець має право повернення товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, крім дня купівлі. Повернення товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром. Перелік товарів, які не підлягають поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України.

 • 6.2. Повернення Покупцю вартості товару належної якості здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за дотримання вимог, передбачених п. 6.1. Договору, чинного законодавства України. Вартість товару підлягає поверненню шляхом поштового чи банківського переказу. Доставка Товару належної якості за адресою Продавця здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцю не відшкодовується.

 • 6.3. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у Товарі, Покупець у порядку та у строки, встановлені законодавством України, має право пред’явити Продавцю вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При пред’явленні вимог про безоплатне усунення недоліків термін їх усунення обчислюється з дати отримання Товару Продавцем. У такому разі доставка малогабаритних Товарів та Товарів вагою менше 5 (п’яти) кілограмів Продавцю та їх повернення Покупцю здійснюються за рахунок останнього.

 • 6.4. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем при наданні Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України, у тому числі, але не виключно, письмової заяви на зразок, що міститься на сайті www.digimaster.com.ua.

 • 6.5. Продавець не відповідає за недоліки Товару, що виникли після його передачі Покупцю внаслідок порушення Покупцем правил використання або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.

7. Відповідальність сторін

 • 7.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

 • 7.2. Продавець не несе відповідальності за змінений виробником зовнішній вигляд комплектації Товару.

 • 7.3. У разі обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, що виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких сторони не могли передбачити та запобігти їх розумним заходам.

 • 7.4. Зазначені на Сайті умови є попередніми умовами придбання Товару. Умови придбання Товару можуть змінюватись Продавцем після прийняття замовлення до виконання. Конкретні умови продажу Товару Продавцем можуть визначатися та змінюватись Продавцем до моменту передачі Товару Покупцю.

 • 7.5 Відповідальність Продавця за зміну умов придбання Товару в порівнянні із зазначеними на Сайті обмежується тим, що Покупець має право відмовитися від придбання Товару та вимагати у Продавця повернення сплачених за нього коштів (якщо вони були фактично сплачені Покупцем до моменту передачі Товару).

8. Конфіденційність та захист персональних даних

 • 8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину під час реєстрації або оформлення Замовлення, Покупець надає Продавцю свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі й передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних» », без обмеження строку дії такої згоди.

 • 8.2. Продавець зобов’язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням передачі Продавцем інформації, отриманої від Покупця, контрагентам та третім особам з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, реклами та маркетингових досліджень. Покупець також дає свою згоду на передачу (розповсюдження) його даних транспортно-експедиторським та кур’єрським організаціям, будь-яким Банкам та/або фінансовим установам та іншим третім особам (без обмеження) на розсуд ФОП Гетьманцев А.А., а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

 • 8.3. Покупець відповідає за підтримання своїх персональних даних у актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов’язань у зв’язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

9. Інформаційні повідомлення

 • 9.1. Реєструючись на сайті Інтернет-магазину, Покупець дає Продавцю згоду на отримання інформаційних повідомлень від Продавця та його партнерів, які діють на підставі договору з Продавцем, за допомогою служб коротких повідомлень (СМС) та електронної пошти.

 • 9.2. Будь-якої миті покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки у розділі «Мій кабінет» на сайті Інтернет-магазину.

10. Правила використання матеріалів, розміщених на сайті інтернет-магазину

 • 10.1. Сайт Інтернет-магазину містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші матеріали, що охороняються законом